Polityka prywatności

Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

bardzo dbamy o ochronę danych osobowych, dlatego też przygotowaliśmy niniejszy dokument, aby w prosty i przystępny sposób wyjaśnić Państwu, dlaczego zbieramy dane osobowe i do czego ich używamy, jakie ciążą na nas w związku z tym obowiązki, a także jakie przysługują Państwu prawa.

W pełni dostosowaliśmy się do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE – znanego również pod skróconą nazwą: RODO.

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy zasad korzystania z serwisu funkcjonującego pod adresem: www.wydawnictwo-bluebird.pl (zwany dalej „Serwisem”)

Kto jest administratorem Państwa danych?

Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania z Serwisu jest Wydawnictwo Blue Bird spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Lublina - Wschód VI Wydział Gospodarczy  z siedzibą w Świdniku pod numerem 0000869713, numer NIP 8241811678, zwane dalej „Wydawnictwem”. W sprawie Państwa danych osobowych możecie się kontaktować z nami pod adresem: biuro@wydawnictw0-bluebird.pl

Informacje ogólne

Składając zamówienie na produkty oferowane przez Serwis, zapisując się do Newslettera lub po prostu kontaktując się z nami, przekazujecie nam Państwo swoje dane osobowe, a my gwarantujemy, że te dane pozostaną poufne i bezpieczne. Przekazane nam dane osobowe udostępniamy innym podmiotom (odbiorcom w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO) tylko i wyłącznie wtedy, gdy jest to konieczne do prawidłowego wykonania świadczonych przez nas usług. Mogą to być przede wszystkim nasi pracownicy, współpracownicy oraz usługodawca systemu mailingowego służącego do prowadzenia naszego Newslettera. 

Korzystamy z narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics, które zbierają anonimowe informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, które zostały wyświetlone, czy też czas, jaki został przez użytkowników spędzony na stronie. Wiąże się to z wykorzystaniem plików cookies firmy Google.

Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube.

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?

1. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

a) wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, tj. złożenia i realizacji zamówienia w sklepie online, realizacja przysługujących osobie praw związanych z realizacją zamówienia, w tym gwarancji i rękojmi, etc - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
b) udokumentowania sprzedaży lub wykonania usługi, w tym wystawienia rachunku lub faktury dla osoby fizycznej - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
c) udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie poprzez formularz kontaktowy lub za pośrednictwem danych teleadresowych dostępnych na stronie Serwisu udokumentowania sprzedaży lub wykonania usługi, w tym wystawienia rachunku lub faktury dla osoby fizycznej - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
d) marketingu własnych produktów i Wydawnictwa drogą tradycyjną - podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
e) wysłania informacji handlowych i marketingowych administratora danych na adres e-mail podany przez Państwa w trakcie zapisu na newsletter, za zgodą osoby, której dane dotyczą  - podstawą prawną przetwarzania jest  zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
f) dochodzenia praw i roszczeń przez Wydawnictwo – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw.

 1. Podanie danych przez Państwa jest dobrowolne, ale i niezbędne dla realizacji zamówienia, wystawienia dokumentu sprzedaży, dochodzenia roszczeń, a także udzielenia odpowiedzi na pytania. Brak podania wymaganych danych uniemożliwia realizację usług, w tym zamówienia i kontaktu.

Jakie Państwa dane osobowe zbieramy?

Wydawnictwo będzie zbierało od Państwa następujące dane osobowe za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji:

 1. imię i nazwisko,
 2. adres e-mail,
 3. numer telefonu kontaktowego,
 4. adres korespondencyjny, który posłuży realizacji zamówienia.

Jaki jest zakres przetwarzania Państwa danych osobowych?

Zakres przetwarzanych Państwa danych osobowych został ograniczony do minimum niezbędnego do świadczenia usług w zakresie:
a) złożenia zapytania przez formularz kontaktowy lub za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie: adres e-mail lub numer telefonu, imię, ewentualne inne dane podane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą,
b) dokonania zapisu na Newsletter: adres e-mail,
c) złożenia zamówienia w sklepie online: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy lub adres punktu odbioru,
e) wystawienia rachunku lub faktury: imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, adres siedziby, NIP.

Ile czasu będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, tj.:
a) przez okres trwania zawartej umowy,
b) przez okres niezbędny do udokumentowania wykonanej umowy lub usługi, w tym wystawienia rachunku lub faktury – dane przechowywane są przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku,
c) przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy lub drogą telefoniczną,
d) do czasu odwołania zgody, jeśli przetwarzanie danych opiera się na zgodzie osoby, której dane dotyczą.

Udostępnienie Danych osobowych

Państwa dane osobowe możemy przekazać podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu dane osobowe w celu obsługi informatycznej, księgowej, prawnej, logistycznej, dostarczania przesyłek i hostingu strony www.

Jakie są Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 • prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś/aś taką zgodę;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO.

Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych (RODO). Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. 

Czy istnieje wymóg podania danych osobowych?

Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, aczkolwiek niezbędne, by złożyć zamówienie, zapisać się do Newslettera lub po prostu skontaktować się z nami.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Ci możliwie najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem ze strony.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.

Cookies pozwalają nam:

 • zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony jakiego oczekujesz;
 • poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze strony;
 • ulepszać funkcje dostępne dla Ciebie na naszej stronie;
 • korzystać z narzędzi analitycznych;
 • korzystać z narzędzi marketingowych;
 • korzystać z systemu komentarzy;
 • zapewniać funkcje społecznościowe.

Więcej szczegółów przedstawiamy poniżej.

Zgoda na cookies

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze możesz wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce. Pamiętaj jednak proszę, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne

Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich. Jeżeli chodzi o cookies własne, wykorzystujemy je w celu prawidłowego działania strony.

Cookies podmiotów trzecich

Nasza strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Analiza i statystyka

Wykorzystujemy pliki cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystamy w tym zakresie z narzędzia Google Analytics. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na identyfikację Ciebie. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.

Korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie naszej strony udostępnionego przez Google kodu śledzącego (tzw. tracking code). Kod ten bazuje na plikach cookies, ale może wykorzystywać również inne technologie śledzące.

Marketing

Korzystamy z narzędzi marketingowych Facebooka, by kierować do Ciebie reklamy w tym serwisie. W tym celu zaimplementowaliśmy w kodzie platformy Pixel Facebooka, który zapamiętuje Twoje odwiedziny. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Facebook.

Profilowanie

Profilowanie jest używane przede wszystkim przez aplikacje takie jak Google AdWords oraz Facebook Pixel. Jeśli nie chcecie Państwo podlegać profilowaniu, masz możliwość zoptymalizowania swojej przeglądarki internetowej. Możesz również wnieść sprzeciw wobec profilowania – w takim przypadku prosimy o skontaktowanie się z nami.

Filmy z serwisu YouTube oraz Vimeo

Na stronie zamieszczamy filmy pochodzące z serwisu YouTube oraz Vimeo. Wyświetlając taki film, godzisz się na wykorzystywanie plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi YouTube lub plików cookies firmy Vimeo.

Funkcje społecznościowe

Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook oraz YouTube.

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze serwisu i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Zmiany Polityki Prywatności

Nasza oferta będzie z czasem ulegać rozszerzeniu. Zmianie będą również ulegały technologie, standardy i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie. Oznacza to, że w przyszłości będziemy mogli, a czasem będziemy musieli, wprowadzać modyfikacje w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiała na stronach Serwisu wraz ze stosownym komunikatem i będzie obowiązywała w nowym brzmieniu od dnia powiadomienia o jej zmianie poprzez jej umieszczenie w danym Serwisie. Z powyższych względów zalecamy okresowe przeglądanie Polityki Prywatności.

Z powyższych względów zalecamy okresowe przeglądanie Polityki Prywatności, przy czym o zmianie Polityki Prywatności od czasu jej ostatniego przeglądania można się dowiedzieć się, sprawdzając informację o dacie rozpoczęcia jej obowiązywania, która znajduje się na początku dokumentu.

Drobne, dobre rady

Pamiętajcie o tym, że:

 • gdy korzystacie Państwo z jednego komputera wspólnie z innymi użytkownikami, po zakończeniu korzystania z Serwisu koniecznie się wyloguj, czyli "wyjdź" ze swoich ustawień, aby nikt nie mógł ich podejrzeć;
 • dane podane przez Państwo przy rejestracji znacie tylko Państwo oraz Wydawnictwo. Z naszej strony gwarantujemy, że nikomu nie zostaną ujawnione, Ty też zachowaj ostrożność w udostępnianiu ich osobom trzecim.

Serdecznie dziękujemy za zapoznanie się z zasadami ochrony danych osobowych w naszym Wydawnictwie!

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl