Polityka prywatności / Polityka cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Dane osobowe przekazywane przez osoby fizyczne w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego, zwanego dalej „Sklepem” działającego pod adresem www.wydawnictwo-bluebird.pl, zwany dalej „Serwisem” przetwarzane są przez spółkę pod firmą Wydawnictwo Blue Bird Jan Pirogowicz, Karolina Wojciechowska Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej 58 lok.49 00-545 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000507336, numer NIP: 5272713142, numer REGON 147214632, zwaną dalej „Wydawnictwem”, która jest administratorem tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

2. Dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z ustalonymi prawem zasadami:
a) Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.);
b) Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.);
c) Rozporządzenie z dnia 29.04.2004 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

3. Dane osobowe, które Klient powierza Sklepowi, którymi w szczególności są: imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu Klienta, przetwarzane są:
a) w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych przez Klienta zamówień;
b) w celu realizacji składanych przez Klienta zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu;
c) w celu rozpatrywania składanych przez Klienta reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);
d) jeżeli Klient wyrazi zgodę na otrzymywanie od Sklepu informacji marketingowych, w tym przesyłanie Klientowi przez Sklep drogą elektroniczną informacji handlowych, dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez nas również w celu przekazywania Klientowi informacji o Sklepie, ofercie i promocjach. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

4.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sklep danych osobowych może uniemożliwić świadczenie Klientowi usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie.

5.
Każdy Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, kontaktując się w tym celu z Biurem Wydawnictwa. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z wyodrębnionych zasobów Sklepu oraz usług oferowanych w jego ramach, Klient traci możliwość korzystania z nich.

6.
Niniejsza Polityka Prywatności może zostać zmieniona w dowolnym momencie, a zmiana staje się skuteczna we wskazanym terminie. Klienci zostaną powiadomieni o wprowadzonych zmianach poprzez stronę Polityki Prywatności dostępna na Serwisie. W przypadku braku akceptacji zmian Klient może zaprzestać korzystania z Serwisu lub poprosić administrację o usunięcie konta.

7.
W celu zagwarantowania Klientom Serwisu ochrony prywatności na najwyższym poziomie Wydawnictwo stosuje najbezpieczniejsze mechanizmy ochrony przekazywania danych jakie są w tej chwili dostępne. Wydawnictwo stosuje wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Serwisu w celu ochrony danych. W szczególności, połączenie z Serwisem szyfrowane jest 128-bitowym protokołem SSL (Secure Socket Layer), który jest oparty na zaawansowanej technologii kryptograficznej szyfrowania transmisji danych. Jednak podjęte przez Wydawnictwo działania mogą okazać się niewystarczające, jeżeli Klient lub inna osoba fizyczna korzystająca z Serwisu nie zachowa zasad bezpieczeństwa. W szczególności Klient musi zachować w poufności login i hasło i nie udostępniać ich osobom trzecim. Dla własnego bezpieczeństwa Klient powinien pamiętać, aby po zakończonej sesji wylogować się z Serwisu. W tym celu należy kliknąć link „Wyloguj się”.


PLIKI COOKIES

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.wydawnictwo–bluebird.pl, zwany dalej „Serwisem”, nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Serwisu.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Klienta lub inną osobę fizyczną korzystającą z Serwisu. Pliki cookies umożliwiają w szczególności:
• utrzymanie sesji Klienta lub innej osoby fizycznej korzystającej z Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
• dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Klienta lub innej osoby fizycznej korzystającej z Serwisu oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
• tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci lub inne osoby fizyczne korzystające z Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
• prezentowanie reklam dopasowanych do preferencji Klientów lub innychosób fizycznych korzystających z Serwisu.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest spółka pod firmą Wydawnictwo Blue Bird Jan Pirogowicz, Karolina Wojciechowska Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ulicy Mokotowskiej 45 lok. 6, 00-551 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000507336, numer NIP: 5272713142, numer REGON 147214632, zwaną dalej „Wydawnictwem”.

4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta lub innej osoby fizycznej korzystającej z Serwisu do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta lub innej osoby fizycznej korzystającej z Serwisu przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta lub inną osobę fizyczną korzystającą z Serwisu.

5. W Sklepie wykorzystywane są również pliki cookies zamieszczane przez partnerów Wydawnictwa, umożliwiające personalizację działalności reklamowej i rozliczanie jej efektów. Polityka Prywatności nie reguluje sposobu wykorzystywania plików cookies przez podmioty trzecie. Więcej informacji o tych plikach cookies może być dostępnych na poszczególnych stronach partnerów Wydawnictwa.

6. Pliki cookies nie zawierają danych identyfikujących tożsamość Klienta lub innej osoby fizycznej korzystającej z Serwisu. Nie są również szkodliwe dla urządzenia, z którego korzysta, jak też nie zmieniają jego ustawień oraz ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Zawartość plików cookies może odczytać jedynie serwer, który je utworzył.

7. Klient lub inna osoba fizyczna korzystająca z Serwisu może w każdym momencie i samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies – określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do swojego urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te można zmienić w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Klienta lub innej osoby fizycznej korzystającej z Serwisu. Więcej informacji zawierają opcje ustawienia oprogramowania przeglądarki internetowej. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności księgarni internetowej.