Nasi twórcy

 

Wiktor Dyndo – ur. w 1983 roku w Warszawie, artysta malarz. Studiował na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie uzyskał dyplom z wyróżnieniem rektorskim. Jego prace doceniane były na licznych konkursach, był finalistą Siemens Art Prize oraz stypendystą na Uniwersytecie Helwan w Kairze. W swoich dziełach podejmuje tematykę konfliktów międzynarodowych i religijnych, spuścizny kolonialnej oraz estetyzacji polityki. Inspiruje się wydarzeniami współczesnymi, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu ich prezentacji w środkach masowego przekazu. Czerpie z treści i estetyki mediów by poddać je krytyce i uwypuklić manipulacje i wybiórczość prezentowanych informacji. Jest jednym z cenionych artystów malarzy młodego pokolenia, którego prace wystawiane są w licznych galeriach w Polsce – w Warszawie, Krakowie, Słupsku czy Poznaniu – i za granicą – w Londynie, Madrycie, Kopenhadze czy Teheranie. Dla Wydawnictwa Blue Bird zilustrował „28 bajek arabskich”.

Marek M. Dziekan – urodzony 27 marca 1965 roku w Pacanowie; arabista i islamista; prof. dr hab., kierownik Katedry Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki Uniwersytetu Łódzkiego, współpracuje także z Uniwersytetem Warszawskim i Uniwersytetem im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest członkiem Komitetu Nauk Orientalistycznych Polskiej Akademii Nauk, a także Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych i Union Européenne des Arabisants et Islamisants – prestiżowego stowarzyszenia europejskich arabistów i islamistów. Zajmuje się historią cywilizacji arabsko-muzułmańskiej oraz islamem klasycznym i współczesnym. Opublikował kilkaset prac naukowych, popularnonaukowych iprzekładów, wydał kilkanaście książek, służył jako ekspert ds. Bliskiego Wschodu w wielu programach medialnych. Wybrał, przełożył z arabskiego i opracował „28 bajek arabskich”.

Wiktor Gago. Architekt. Asystent w Pracowni Rysunku, Malarstwa i Rzeźby przy Katedrze Dziedzictwa Architektury i Sztuki Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. W latach 2011-2015 przewodniczący Koła Naukowego Rysunku PW. Jest członkiem Stowarzyszenia Akwarelistów Polskich, a także organizatorem licznych plenerów. Laureat międzynarodowych konkursów. Wolny czas spędza podróżując i zapisując odwiedzone miejsca za pomocą pędzla i ołówka. Autor naszej siódmej publikacji „ujęcie wody”.

Sławomir Gzell – ur. 8 maja 1946 roku w Otwocku, prof. inż. arch.; architekt,urbanista, wykładowca. Wykształcenie zdobył na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, doświadczenie gromadził także na Uniwersytecie w Detroit oraz w ramach stypendium Fulbrighta na Uniwersytecie im. Jerzego Waszyngtona w Stanach Zjednoczonych. Od 1990 roku kieruje zorganizowanym przez siebie Zakładem Projektowania Urbanistycznego i Krajobrazu Wiejskiego na Politechnice Warszawskiej. Jest członkiem Komitetu Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk i Niemieckiej Akademii Planowania Miast i Regionów, a także rzeczoznawcą Towarzystwa Urbanistów Polskich i Stowarzyszenia Architektów Polskich. Autor blisko 300 tekstów i wielu projektów architektonicznych i urbanistycznych, założyciel własnej pracowni projektowej, doświadczony nauczyciel-wykładowca, promotor licznych prac magisterskich i doktorskich. Autor doskonale zilustrowanego zbioru esejów: „O Architekturze. Szkice pisane i rysowane.”

Ryszard Kajzer – ur. 25 lutego 1973 w Świerczynie, koło Włocławka; grafik, autor plakatów, ilustracji i projektów książek; wyróżniany w karierze akademickiej, później wielokrotnie nagradzany na prestiżowych festiwalach i konkursach w Polsce i za granicą za swoje projekty graficzne. Studiował naWydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz w Schule für Gestaltung w St.Gallen w Szwajcarii; w ramach stypendium Internationales Künstlerhaus Villa Concordia zdobywał praktykę w Bambergu (Niemcy); jest wykładowcą warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych – prowadzi zajęcia w Pracowni Liternictwa oraz Pracowni Podstaw Typografii na Wydziale Grafiki warszawskiejASP) oraz Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie.Wyczarował dla nas: „Rysunek – zmysł architektury”, „Sfatenu”, „Rysunek – metoda edukacji kreatywnej”, „Pollywood.Jak stworzyliśmy Hollywood”.

Małgorzata Kordowicz – tłumaczka jęz. hebrajskiego, pierwsza polska studentka Jewish Theological Seminary w Nowym Jorku; publikowała m.in. w żydowskim czasopiśmie społeczno-kulturalnym „Midrasz”. Autorka części współczesnej, tłumaczenia i wstępu do naszego „Sfatenu”. 

Andrzej Krakowski (ur. 1946), scenarzysta, reżyser, producent filmowy. Doktor sztuki filmowej. W latach 1964‒1968 studiował w PWSTiF w Łodzi. Po wydarzeniach marca 1968 wyemigrował do USA. Absolwent American Film Institute – Center for Advanced Film Studies. Na podstawie jego scenariuszy powstały m.in. filmy: Looking for Palladin (W poszukiwaniu Palladina), Farewell to My Country (Pożegnanie ojczyzny), The Politics of Cancer (Polityka raka), Triumph of the Spirit (Triumf ducha), Eminent Domain (Domena władzy), Tides of War (Odcienie wojny), Managua i Genghis Khan (Czyngis-chan). Wykładowca w University of California Los Angeles i School of Visual Arts w Nowym Jorku. Współzałożyciel szkoły filmowej w State University of New York w Purchase. Od 2003 roku jest profesorem sztuki filmowej w City College of New York (City University of New York). A dla nas napisał: „Pollywood. Jak stworzyliśmy Hollywood”.

Jarosław Mikołajewski (ur. w 1960 w Warszawie) – polski poeta, pisarz i tłumacz z języka włoskiego, współpracujący z Gazetą Wyborczą. Wykładał na Katedrze Italianistyki w Warszawie, przez lata pełnił funkcję dyrektora Instytutu Polskiego w Rzymie. Laureat wielu nagród literackich i artystycznych, mi.in: Nagrody im. Kazimiery Iłłakowiczówny, Barbary Sadowskiej, dwukrotnie Nagrody Literackiej m. st. Warszawy. 11 kwietnia 2014 został odznaczony srebrnym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Książki, które napisał to m.in.: „Męski zmysł”, „Sentymentalny portret Ryszarda Kapuścińskiego”, „Największe szczęście, największy ból- rozmowy z Julią Hartwig”, „Zwycięski koń”, „Wielki przypływ”. Dla Wydawnictwa Blue Bird tekstem dopełnił siódmą naszą publikację, album „ujęcie wody”.

Mirosław Orzechowski – ur. 4 czerwca 1965 r. w Warszawie, architekt, studiował na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Dyplom magisterski otrzymał w 1989 r., rozprawę doktorską pt. „Warszawska Szkoła Rysunku na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej i jej rola w kształceniu architekta” obronił w 2001 roku. Jest adiunktem w Pracowni Rysunku, Malarstwa i Rzeźby na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, a pracą projektanta zajmuje się w kilku pracowniach graficznych. Autor książek o architekturze, tradycji i metodach nauczania rysunku. W swoim dorobku pod egidą Wydawnictwa Blue Bird może pochwalić się dwoma tytułami: „Rysunek – zmysł architektury” oraz „Rysunek – metoda edukacji kreatywnej”.

Anna Piwowar – ur. 1980 roku; studiowała wzornictwo przemysłowe na warszawskiej ASP. Zajmuje się projektowaniem przedmiotów, grafiką użytkową, ale także projektami identyfikacji wizualnej oraz logotypami. Zasłynęła w duecie „Lapolka”, przedstawiającym swoje prace w warszawskiej Zachęcie, a także nawielu festiwalach w Polsce. W ramach Animatorni Towarzystwa Inicjatyw Twórczych ‚ę’ razem ze wspólniczką prowadzi zajęcia z projektowania dla młodzieży. W Wydawnictwie Blue Bird zajęła się projektem graficznym i składem „O architekturze. Szkice pisane i rysowane” oraz „28 bajek arabskich”.