Egzemplarze kolekcjonerskie

      Wszystkie książki wydawane w Wydawnictwie Blue Bird będą miały swoją edycję kolekcjonerską, która nie przekroczy 50 egzemplarzy w danym nakładzie książki określonym w jej wydaniu.
Są to książki sygnowane przez autorów, ponumerowane, opakowane w eleganckie pudełko. Na wewnętrznej stronie okładki, z tyłu każdego egzemplarza, znajduje się sygnatura oraz odcisk stempla z określoną numeracją książki w nakładzie edycji kolekcjonerskiej i numerem wydania oznaczonym cyfrą rzymską.

     Dla tych z Państwa, którzy będą chcieli nadać swoim książkom szczególny i indywidualny charakter przygotujemy ekslibris – znak własnościowy posiadanego księgozbioru używany nie tylko do oznaczenia naszych książek – z imieniem i nazwiskiem lub z inicjałami i grafiką, której kształt podpowiecie Państwo naszym grafikom. Dostarczymy go Państwu ze starannie wykonanym stemplem oraz jako plik cyfrowy.
Nazwa ekslibris pochodzi od łacińskiego zwrotu ex libris co oznacza „z książek” ponieważ wcześniej był do nich wklejany jako karteczka. Jego pojawienie nieodłącznie związane jest z pierwszymi drukowanymi książkami. Z czasem ekslibris wykonywany był technice m.in. drzeworytu, miedziorytu, litografii ewoluując do formy stempla. Ekslibris nie tylko chronił książkę przed jej zgubieniem i kradzieżą, ale wyrażał również dumę jej właściciela z faktu jej posiadania, zdobił ją. Książka była rarytasem niedostępnym dla wielu.

ex01a ex01b
Przykładowe ekslibrisy zaprojektowane przez Ryszarda Kajzera – autora projektu graficznego książki „Rysunek – zmysł architektury”.

Processed with VSCOcam with f2 preset20
Stempel kolekcjonerski.

Egzemplarz kolekcjonerski książki „Rysunek – zmysł architektury”.